Jak obliczyć ile opału potrzeba na sezon grzewczy

W poniższej tabeli pokazano ile potrzeba węgla lub drewna na sezon grzewczy dla budynku, w zależności od jakości budynku – kiedy był wybudowany i jak dobrze jest ocieplony.

Zapotrzebowanie na ciepło podano w odniesieniu do kubatury, bo tak łatwiej przeliczać, zwłaszcza dla starego budownictwa, gdzie pomieszczenia bywają wyższe niż w domach współcześnie budowanych.☛ mp – metr przestrzenny drewna, miara stosowana w przemyśle drzewnym do określania ilości drewna, które realnie wypełnia pryzmę o wymiarach 1 x 1 x 1 m.

☛ 1 mp = 0,65 m3 nieokorowanego drewna

☛ przyjęto kaloryczność węgla na poziomie 27 MJ/kg węgla oraz kaloryczność drewna bukowego suchego na poziomie 2100 kWh/mp

☛ przyjęto założenie min.+ 20oC w budynku przez całą dobę, średnia sprawność spalania węgla i drewna w sezonie grzewczym na poziomie 50%, 2200 kWh sezonu grzewczego – 183 dni x 12 h palenia

UWAGA! Przy spełnieniu powyższych założeń dopuszczalna różnica między wyliczeniami a realnie ponoszonymi kosztami to ∓20%. Większe zużycie opału może być spowodowane niewłaściwym sposobem palenia lub niedopasowaną do zapotrzebowania mocą kotła.


Przykład 1:


Dom przedwojenny o powierzchni 120 m2 i wysokości pomieszczeń 3,2 m chcemy opalać węglem.

Kubatura domu: 120 m2 x 3,2 m = 384 m3

Z tabeli dla domu przedwojennego potrzeba 21,1 kg węgla na 1 m3 budynku

Czyli: 384 m3 x 21,1 kg/m3 = 8102,4 kg węgla = 8,1 tony węgla na sezon grzewczy


Przykład 2:


Dom z początku XXIw. o powierzchni 120 m2 i wysokości pomieszczeń 2,6 m chcemy opalać drewnem.

Kubatura domu: 120 m2 x 2,6 m = 312 m3

Z tabeli dla takiego domu potrzeba 0,023 mp drewna/m3 domu

Czyli: 312 m3 x 0,023 mp/m3 = 7,176 mp drewna na sezon grzewczy

1 m3 drewna waży ok. 600 kg co daje 7,176 mp x 600 kg = 4306 kg = 4,3 ton drewna na sezon grzewczy

as-gips