Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza we wskazanym poniżej zakresie.
Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza przetwarza Państwa dane osobowe, żeby:

☛ umożliwić świadczenie usługi drogą elektroniczną

☛ rozwiązywać problemy techniczne związane w wykonywaną usługą

☛ obsługiwać reklamacje w przypadku, gdy Państwo złożą taką reklamację

☛ obsługiwać zgłoszenia, które do nas Państwo kieruje (np. przez formularz kontaktowy)

☛ kontaktować się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

☛ prowadzić wobec Państwa działania marketingowe, w tym prowadzić marketing bezpośredni własnych usług Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza

☛ kontaktować się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;zapewnić obsługę usług płatniczych

☛ zapewnić bezpieczeństwo usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwować przestrzeganie zasad wewnętrznych Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza oraz przeciwdziałać oszustwom i nadużyciom i zapewnić bezpieczeństwo ruchu

☛ obsługiwać Państwa prośby przekazywane w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy

☛ organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których możecie Państwo wziąć udział

☛ windykować należności; prowadzić postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne

☛ prowadzić analizy statystyczne przy użyciu PIXEL FACEBOOK i GOOGLE ANALYTICS

☛ dostosować zawartości strony internetowej www.as-gips.pl do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z tej strony

☛ przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

2. Pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych

Posiadane przez Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

☛ imię, nazwisko

☛ numer telefonu

☛ nazwa firmy

☛ adres poczty elektronicznej lub/i adres korespondencyjny

oraz dane uzyskiwane pośrednio:

☛ dane o lokalizacji

☛ płeć

☛ przedział wiekowy

☛ adres IP

☛ instalowanie w Państwa przeglądarce plików cookies

3. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa – pracownicy, współpracownicy Centrum Handlowego AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, policja, prokuratura. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

4. Kontakt

Inspektorem Ochrony Danych Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. Agnieszka Dusza, Sławomir Dusza jest właściciel firmy – Sławomir Dusza.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: s.dusza@as-gips.pl

5. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe przechowywane są:

☛ w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego

☛ w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

☛ w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Państwa zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

6. Pouczenie o prawach

Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Prosimy o przeczytanie polityki ochrony prywatności tych przeglądarek, w celu poznania ich zasady korzystania z plików cookie i aby dostosować je do swoich preferencji. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

7. Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych

W każdej chwili ma Państwo prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Państwa trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:

☛ w przypadku wiadomości e-mail: s.dusza@as-gips.pl

☛ w przypadku zwykłego listu: Centrum Handlowe AS-GIPS S.C. ul. Sienkiewicza 30a, 78-100 Kołobrzeg