Źródło ciepła dla domków jednorodzinnych

W Polsce jest ponad 5 milionów budynków jednorodzinnych, każdego roku oddaje się do użytku ok. 80 tysięcy nowych. Standard, rodzaj i stan techniczny mają duży wpływ na zużycie paliw i jakość powietrza. Jakie źródło ciepła wybierają Polacy najczęściej?


Zapytano właścicieli 500 losowo wybranych domów o to jakie jest źródło ciepła w swoich budynkach:

czym najczęściej ogrzewamy budynki jednorodzinne

Wyniki analizy opublikowano w raporcie „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013. Domy jednorodzinne”.
Wyniki wskazują na to, że w ponad 0,5 mln domów korzysta się z bojlerów elektrycznych do podgrzewania cwu, co wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Także zastosowanie do podgrzewania kotłów węglowych generuje duże koszty, ponieważ poza sezonem ich sprawność bardzo się obniża przez wysokie koszty rozruchowe i postojowe. Dane pochodzą z 2013r. – nie zarejestrowano przypadków zastosowania pomp ciepła.


W ankiecie zapytano również o to jakie mają zamiary odnośnie modernizacji domów:

czym najczęściej ogrzewamy budynki jednorodzinne

Popularność kolektorów słonecznych można tłumaczyć stosunkowo małymi kosztami inwestycyjnymi i szybkim zwrotem inwestycji, zwłaszcza tam, gdzie zużywa się duże ilości ciepłej wody w sezonie letnim. Szczególnie popularne rozwiązanie dla ośrodków agroturystycznych, małych czy większych pensjonatów nie tylko nad morzem. Mamy też coraz większą świadomość, że na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ma wpływ ograniczenie zapotrzebowania na ciepło – widać to po tym jak wysoko w planach modernizacyjnych jest u nas docieplenie ścian zewnętrznych.


źródło: Instytut Ekonomii Środowiska

as-gips