REKUPERATORY

wydajność: 140, 230, 350 m3/h

Centralka wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyposażona jest w wymiennik pozwalający odzyskać do 90% ciepła z powietrza wywiewanego.
rekuperator

– odzysk ciepła pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii

– świeże powietrze dostępne przez całą dobę

– solidna i bezpieczna praca z odzyskiem ciepła w zimie: do -15°C temperatury zewnętrznej

– prosta wymiana filtrów od zewnątrz, bez użycia jakichkolwiek narzędzi

– bardzo cicha praca dzięki cichym wentylatorom i w pełni zaizolowanemu urządzeniu

– sterowanie centralą wentylacyjną za pomocą prostego regulatora w urządzeniu, pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool

– do wyboru kilka programów czasowych; ich ilość uzależniona od rodzaju sterowania

– przy zainstalowaniu przynajmniej jednego z czujników – dwutlenku węgla, jakości powietrza VOC lub wilgotności HS – wydajność powietrza regulowana jest automatycznie

– certyfikat dla domów pasywnych

– atest PZH

– urządzenie całkowicie zaizolowane cieplnie

– sygnalizator konieczności wymiany filtra

– szeroki zakres zastosowania w obiektach o powierzchni do ok. 350 m2

– bardzo wygodne do czyszczenia i konserwacji dzięki łatwej dostępności podzespołów

– łatwa instalacja dzięki elastycznym opcjom montażu (opcja podłączenia lewo- i prawo-stronna w jednym urządzeniu)

– razem z urządzeniem oferowany system kanałów powietrznych do dystrybucji powietrza wraz z akcesoriami

– konstrukcja wykonana z EPS izoluje cieplnie i zabezpiecza przed wykraplaniem wilgoci

– kalibracja urządzenia dostępna jest z poziomu panelu sterowania, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub poprzez narzędzie komputerowe Configuration Tool

– króćce pomiarowe potrzebne do kalibracji dostępne pod pokrywą główną

– opcje montażowe: na ścianie lub na posadzce

źródło: BUDERUS