zbiorniki kombinowane

z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym

– oszczędny system zasilania c.w.u. i c.o.

– jednoczesne ogrzewanie wody w obu instalacjach.

– połączenie funkcji bufora c.o. i wymiennika c.w.u.

– dodatkowe źródło zasilania w postaci pompy ciepła lub kotła c.o.

– ogrzewanie zbiornika wody użytkowej przez układ c.o.

– wężownica przystosowana do zasilania z kolektorów słonecznych.

– zabezpieczenie emalią ceramiczną EXTRA GLASS® i anodą.

– pojemność: 300/80 – 1000/200 litrów.

– twarda, pianka poliuretanowa w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC.

– rozbieralna, gruba pianka poliuretanowa 100 mm, w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC – 500/160 – 1000/200 litrów.

– 5 lat gwarancji

Łączy w jednym urządzeniu bufor centralnego ogrzewania i wymiennik ciepłej wody użytkowej. W miejscu dwóch urządzeń instalowany jest jeden zbiornik kombinowany magazynujący ciepło dostarczane z kilku źródeł. Konstrukcja typu zbiornik w zbiorniku umożliwia swobodną wymianę, tego ciepła, między układami c.w.u. i c.o. Energooszczędna konstrukcja znacznie ogranicza ilość zużywanej w budynku energii i pozwala na jej optymalne wykorzystanie.

Kumulacja źródeł zasilania

Górny, mniejszy zbiornik stanowi źródło ciepłej wody użytkowej i jest zanurzony w zbiorniku buforowym zasilającym układ centralnego ogrzewania. Pozwala to na swobodną wymianę energii pomiędzy układami c.o. i c.w.u. Ciepła woda zasilająca obwód centralnego ogrzewania przekazuje ciepło do zbiornika c.w.u., pozwala to na uzyskanie odpowiedniej temperatury wody użytkowej. W dolnej części zbiornika c.o. znajduje się powiększona wężownica spiralna gwarantująca optymalne wykorzystanie mocy kolektorów słonecznych. Zbiornik c.o. ma również możliwość montażu izolowanego, elektrycznego kompletu grzejnego GE z grzałką i termostatem. Instalacja układu trzech czujników pozwala na stały nadzór temperatury systemu ogrzewania c.w.u. i  c.o. oraz najwydajniejszy dobór źródeł zasilania. W zależności od potrzeb, układ zasilają tylko kolektory słoneczne lub dodatkowo pompa ciepła lub kocioł c.o. i grzałka elektryczna.

z dwiema wężownicami

– jedno urządzenie, pracujące jako wymiennik c.w.u. i bufor c.o.

– możliwość zasilania z kilku źródeł ciepła.

– jednoczesne ogrzewanie wody w obu instalacjach.

– wymiana ciepła między zbiornikami systemu c.w.u. i c.o.

– wężownica dolna dedykowana do kolektorów słonecznych.

– oszczędność miejsca w kotłowni.

– emalia ceramiczna EXTRA GLASS® i anoda magnezowa.

– pojemność: 300/80 – 1000/200 litrów.

– twarda, pianka poliuretanowa w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC.

– rozbieralna, gruba pianka poliuretanowa 100 mm, w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC – 500/160 – 1000/200 litrów.

– 5 lat gwarancji

Konstrukcja typu zbiornik w zbiorniku pozwala magazynować ciepło pochodzące z różnych źródeł i wymieniać je między systemami c.o. i c.w.u. Zamiast dwóch urządzeń typu wymiennik c.w.u. i bufor c.o. instalowany jest kombinowany zbiornik akumulacji ciepła, co pozwala na znaczną oszczędność miejsca. Gwarantuje to również wysoki komfort ogrzewania wody i najwydajniejsze wykorzystanie pozyskanego ciepła.

Kumulacja źródeł zasilania

Zbiornik na ciepłą wodę użytkową znajduje się w górnej części bufora c.o. i zawiera dużą wężownicę spiralną zasilaną np. z kotła gazowego. W dolnej części bufora znajduje się wężownica solarna dedykowana do podłączenia kolektora słonecznego. Ciepło do bufora może być dostarczane również bezpośrednio z kotła c.o., kominka lub pompy ciepła. Kumulo posiada również możliwość dodatkowego zasilania przez elektryczny komplet grzejny GE. Niezależne zasilanie obu zbiorników umożliwia wymianę ciepła między tymi układami. Woda z zewnętrznego zbiornika otacza cały górny zbiornik co zapewnia najlepsze wykorzystanie zmagazynowanej energii. Komplet trzech czujników temperatury w różnych częściach zbiorników dba o pozyskanie ciepła ze źródła gwarantującego najwyższą oszczędność i pracę z odpowiednią temperaturą. Jeśli nie ma takiej potrzeby kocioł c.o., kominek czy pompa ciepła się nie uruchamiają.

wyposażenie dodatkowe

– wężownica miedziana, karbowana o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła, do montażu w zbiorniku zewnętrznym

– komplety elektryczne GE z grzałką i sterownikiem

– osłony czujnika temperatury

– naczynia wyrównawcze c.o. do układów otwartych, malowane (w opcji także ocieplone)

opracowano na podstawie materiałów naszego partnera handlowego: