przeczytaj o roli bufora w instalacji centralnego ogrzewania

BUFORY

zbiorniki kombinowane

połączenie bufora z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej na zasadzie zbiornik w zbiorniku

z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym

galmet kumulo
 • – oszczędny system zasilania c.w.u. i c.o.
 • – jednoczesne ogrzewanie wody w obu instalacjach.
 • – połączenie funkcji bufora c.o. i wymiennika c.w.u.
 • – dodatkowe źródło zasilania w postaci pompy ciepła lub kotła c.o.
 • – ogrzewanie zbiornika wody użytkowej przez układ c.o.
 • – wężownica przystosowana do zasilania z kolektorów słonecznych.
 • – zabezpieczenie emalią ceramiczną EXTRA GLASS® i anodą.
 • – pojemność: 300/80 – 1000/200 litrów.
 • – twarda, pianka poliuretanowa w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC.
 • – rozbieralna, gruba pianka poliuretanowa 100 mm, w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC – 500/160 – 1000/200 litrów.
 • – 5 lat gwarancji

Łączy w jednym urządzeniu bufor centralnego ogrzewania i wymiennik ciepłej wody użytkowej. W miejscu dwóch urządzeń instalowany jest jeden zbiornik kombinowany magazynujący ciepło dostarczane z kilku źródeł. Konstrukcja typu zbiornik w zbiorniku umożliwia swobodną wymianę, tego ciepła, między układami c.w.u. i c.o. Energooszczędna konstrukcja znacznie ogranicza ilość zużywanej w budynku energii i pozwala na jej optymalne wykorzystanie.

Kumulacja źródeł zasilania

Górny, mniejszy zbiornik stanowi źródło ciepłej wody użytkowej i jest zanurzony w zbiorniku buforowym zasilającym układ centralnego ogrzewania. Pozwala to na swobodną wymianę energii pomiędzy układami c.o. i c.w.u. Ciepła woda zasilająca obwód centralnego ogrzewania przekazuje ciepło do zbiornika c.w.u., pozwala to na uzyskanie odpowiedniej temperatury wody użytkowej. W dolnej części zbiornika c.o. znajduje się powiększona wężownica spiralna gwarantująca optymalne wykorzystanie mocy kolektorów słonecznych. Zbiornik c.o. ma również możliwość montażu izolowanego, elektrycznego kompletu grzejnego GE z grzałką i termostatem. Instalacja układu trzech czujników pozwala na stały nadzór temperatury systemu ogrzewania c.w.u. i  c.o. oraz najwydajniejszy dobór źródeł zasilania. W zależności od potrzeb, układ zasilają tylko kolektory słoneczne lub dodatkowo pompa ciepła lub kocioł c.o. i grzałka elektryczna.

z dwiema wężownicami

galmet kumulo 2 w 1 z dwiema wężownicami
 • – jedno urządzenie, pracujące jako wymiennik c.w.u. i bufor c.o.
 • – możliwość zasilania z kilku źródeł ciepła.
 • – jednoczesne ogrzewanie wody w obu instalacjach.
 • – wymiana ciepła między zbiornikami systemu c.w.u. i c.o.
 • – wężownica dolna dedykowana do kolektorów słonecznych.
 • – oszczędność miejsca w kotłowni.
 • – emalia ceramiczna EXTRA GLASS® i anoda magnezowa.
 • – pojemność: 300/80 – 1000/200 litrów.
 • – twarda, pianka poliuretanowa w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC.
 • – rozbieralna, gruba pianka poliuretanowa 100 mm, w obudowie z tworzywa sztucznego typu skay/PVC – 500/160 – 1000/200 litrów.
 • – 5 lat gwarancji

Konstrukcja typu zbiornik w zbiorniku pozwala magazynować ciepło pochodzące z różnych źródeł i wymieniać je między systemami c.o. i c.w.u. Zamiast dwóch urządzeń typu wymiennik c.w.u. i bufor c.o. instalowany jest kombinowany zbiornik akumulacji ciepła, co pozwala na znaczną oszczędność miejsca. Gwarantuje to również wysoki komfort ogrzewania wody i najwydajniejsze wykorzystanie pozyskanego ciepła.

Kumulacja źródeł zasilania

Zbiornik na ciepłą wodę użytkową znajduje się w górnej części bufora c.o. i zawiera dużą wężownicę spiralną zasilaną np. z kotła gazowego. W dolnej części bufora znajduje się wężownica solarna dedykowana do podłączenia kolektora słonecznego. Ciepło do bufora może być dostarczane również bezpośrednio z kotła c.o., kominka lub pompy ciepła. Kumulo posiada również możliwość dodatkowego zasilania przez elektryczny komplet grzejny GE. Niezależne zasilanie obu zbiorników umożliwia wymianę ciepła między tymi układami. Woda z zewnętrznego zbiornika otacza cały górny zbiornik co zapewnia najlepsze wykorzystanie zmagazynowanej energii. Komplet trzech czujników temperatury w różnych częściach zbiorników dba o pozyskanie ciepła ze źródła gwarantującego najwyższą oszczędność i pracę z odpowiednią temperaturą. Jeśli nie ma takiej potrzeby kocioł c.o., kominek czy pompa ciepła się nie uruchamiają.

wyposażenie dodatkowe

 • – wężownica miedziana, karbowana o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła, do montażu w zbiorniku zewnętrznym
 • – komplety elektryczne GE z grzałką i sterownikiem
 • – osłony czujnika temperatury
 • – naczynia wyrównawcze c.o. do układów otwartych, malowane (w opcji także ocieplone)

zbiorniki nieemaliowane

bufor bez wężownicy nieemaliowany

bufor nieizolowany
bufory ocieplone lub nieocieplone, także wykonywane na zamówienie wg wytycznych klienta
 • – zwiększa wydajność instalacji, pozwala obniżyć koszty ogrzewania.
 • – ogranicza częstotliwość załączania kotła.
 • – zabezpiecza instalację przed przegrzaniem.
 • – może być zasilany z kilku źródeł ciepła.
 • – pozwala na stosowanie zdemineralizowanej wody kotłowej i glikolu.
 • – pracuje z max. ciśnieniem do 0,6MPa.
 • – pojemność: 200 – 5000 litrów, gwarancja: 60 miesięcy.
 • – rozbieralna, miękka pianka poliuretanowa, o grubości 80 mm (poj. 500 – 800 litrów) lub 100 mm (poj. 1000 – 5000 litrów). Demontaż ocieplenia na czas instalacji znacznie ułatwia montaż urządzenia oraz wnoszenie do mniejszych pomieszczeń.
 • – twarda pianka poliuretanowa (poj. 200 – 400 litrów).
 • – oferowane są w obudowie z tworzywa typu folia PVC, w kolorze szarym (zbiorniki izolowane) lub bez ocieplenia (malowane farbą podkładową).
 • – 5 lat gwarancji

Bufor przeznaczony jest do magazynowani zdemineralizowanej wody kotłowej lub roztworu glikolu. Jego stosowanie zapewnia pracę układu z najwyższą sprawnością i wydłuża trwałość urządzenia.

Zbiornik buforowy akumuluje ciepło wytworzone przez różne urządzenia grzewcze. Gorąca woda zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana jest później do zasilania układu c.o.  Bufor bez wężownicy pozwala ograniczyć częstotliwość załączania kotła c.o., lub pompy ciepła i utrzymać stabilną temperaturę w instalacji. Pełni jednocześnie funkcję tzw. sprzęgła hydraulicznego w instalacji i zabezpiecza układ przed przegrzaniem. Stanowi niezbędny element każdego układu centralnego ogrzewania. Przeznaczony jest do  zwiększania wydajności i trwałości układów c.o. Umożliwia jednoczesne zasilanie budynku urządzeniami, które pracują w otwartym i zamkniętym układzie zasilania. Może być zasilany z kilku źródeł ciepła jednocześnie, w tym kotła c.o., kominka lub pompy ciepła.

Sprawdzona konstrukcja

Rozmieszczone na całej wysokości przyłącza hydrauliczne pozwalają zasilić instalację grzewczą różnymi temperaturami czynnika grzewczego. Wykonany został z wytrzymałej, czarnej stali węglowej. Umożliwia to pracę bufora na ciśnieniu max. do 0,3MPa (0,6MPa w przypadku wykonań specjalnych).

Komfortowa instalacja

Wszystkie przyłącza skupione są z jednej strony zbiornika. Upraszcza to instalację i konserwację bufora oraz jeszcze bardziej ogranicza ilość zajmowanego miejsca w kotłowni. Przy takiej konstrukcji możliwy jest montaż bufora blisko ściany. Z tej samej strony instalowany jest też czujnik temperatury oraz opcjonalne wężownice stalowe lub miedziane, cynowane (dotyczy buforów o pojemności 3000-5000 litrów). Wężownice instalowane w części górnej i dolnej znacząco skracają czas nagrzewania wody.

Zbiorniki skrojone na miarę

Pojemność, ilość, umiejscowienie i średnica króćców przyłączeniowych to parametry, które mogą być dobierane indywidualnie do każdej inwestycji. Zbiorniki te wykonywane są na indywidualne zamówienie inwestora.

wyposażenie dodatkowe

 • – zbiorniki buforowe nieemaliowane z jedną wężownicą stalową do podłączenia dodatkowego źródła ciepła.
 • – zbiorniki buforowe nieemaliowane z dwoma wężownicami stalowymi do podłączenia dodatkowych źródeł ciepła.
 • – wężownice miedziane, cynowane.
 • – komplety elektryczne GE z grzałką i sterownikiem.
 • – osłony czujnika temperatury.
 • – naczynia wyrównawcze c.o. do układów otwartych, malowane (w opcji także ocieplone).

opracowano na podstawie materiałów naszego partnera handlowego:

galmet