instalacje kanalizacyjne

– rury i kształtki kanalizacyjne z polipropylenu PP

– rury i kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCW

– wywiewki i zawory napowietrzające

– rewizje

– uchwyty do rur

– rury drenażowe

– studzienki z polichlorku winylu PCW

– przydomowe oczyszczalnie ścieków

– systemy rynnowe

– pompy zatapialne do ścieków i wód deszczowych

– małe przepompownie do ścieków i wód deszczowych