instalacje centralnego ogrzewania

– rury i kształtki z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową alupex

– rozdzielacze do instalacji grzejnikowych

– grzejniki stalowe płytowe

– grzejniki łazienkowe drabinkowe

– rozdzielacze do instalacji ogrzewania podłogowego

– folia do podłogówki

– spinki do podłogówki

– grupy mieszające do ogrzewania podłogowego

– pompy obiegowe

– armatura odcinająca i regulacyjna

– naczynia wzbiorcze otwarte i przeponowe

– grupy bezpieczeństwa

– bufory

– sprzęgła hydrauliczne

– sterowniki

– maty grzewcze elektryczne